Yükleniyor

Javascript ile Dizi Metotları (ES7+)

svg26 Ağustos 2023YazılımWebDeniz YILDIZ

Merhaba Blogsever can dostlarım. Bugün Javascript ile dizi metotlarını sizinle birlikte inceleyeceğiz. Olabildiğince detaylı ve sıfırdan anlatmaya çalışacağım. Haydi blogsever! Kafalarda soru işareti bırakmadan dizi metotlarını güzelce ele alalım. LETS GO!

Diziye Eleman Ekleme

Javascript ile dizi üzerine bir eleman eklemek için push(), unshift(), splice() metotlarını kullanırız.

Push() Metodu

Push metodunu kullanarak dizinin sonuna yeni öğeler ekleyebilirsin. Bu yöntem, genellikle dinamik olarak büyüyen dizilerde veya yeni veriler eklemek istediğinde kullanışlıdır.

Birlikte şu örneğe bakalım;

Örnek;
let fruits = [‘apple’,’banana’,’strawberry’];
fruits.push(‘melon’);

Çıktımız: // (apple, banana, strawberry, melon)

Unshift() Metodu

JavaScript’de unshift metodu, bir dizinin başına bir veya daha fazla öğe eklemek için kullanılan bir dizi yöntemidir. Bu metot, dizinin öncesi olarak yeni öğeleri ekler ve dizinin uzunluğunu günceller.

Kısacası Unshift() yardımı ile dizinin başına bir eleman ekleyebiliriz.

Birlikte örneği inceleyelim.

Örnek;
let fruits = [‘apple’,’banana’,’strawberry’];
fruits.unshift(‘melon’);

Çıktımız: // (melon, apple, banana, strawberry)

Splice() Metodu

JavaScript’de splice metodu, bir diziyi değiştirmek veya düzenlemek için kullanılan bir dizi yöntemidir. Bu metot, dizinin belirli bir konumundan başlayarak belirli bir sayıda öğeyi kaldırmak, yeni öğeler eklemek veya mevcut öğeleri değiştirmek için kullanılabilir.

Kısacası Splice() yardımı ile dizinin belirttiğimiz konumuna eleman ekleme veya silme işlemi gerçekleştirebiliriz.

Birlikte şu örneğe göz atalım.

Örnek 1;

  • splice() metodunun ilk parametresi ekleme yapılacak olan konum, ikinci parametre ise kaç elemanın silineceğidir.
  • Örneğimizde 1.indeks den itibaren hiç bir elemanı silme ve ‘bmw’, ‘mercedes’ elemanlarını ekle demiş oluyoruz.
var fruits = ['apple','banana','strawberry'];
fruits.splice(1, 0, ‘melon’, ‘lemon');

Çıktımız: // ‘apple’,melon,’lemon’,’banana’,’strawberry’

Örnek 2;

var fruits = ['apple',melon,'lemon','banana','strawberry'];
console.log(fruits)

Çıktımız: // apple,melon,blueberry,cherry,strawberry

var deleted = fruits.splice(2, 2, blueberry, 'cherry'); 
console.log(deleted)

Çıktımız: // lemon,banana

Diziden Eleman Silme

Javascript dizilerinden bir eleman silmek için pop(), shift() ve splice() metotlarını kullanabiliriz.

Pop() Metodu

JavaScript’de pop metodu, bir dizinin sonundaki öğeyi kaldırmak için kullanılan bir dizi yöntemidir. Bu metod, dizinin sonundan bir öğe kaldırır ve bu öğeyi döndürür. Diziyi değiştirir ve dizinin uzunluğunu günceller.

Kısacası Pop() yardımı ile dizinin en son elemanını sileriz.

Örnek;
var fruits = [apple,'banana','cherry'];
fruits.pop();

Çıktımız: // ‘apple’,’banana’

Shift() Metodu

JavaScript’de shift metodu, bir dizinin başındaki öğeyi kaldırmak için kullanılan bir dizi yöntemidir. Bu metod, dizinin başındaki bir öğeyi kaldırır ve bu öğeyi döndürür. Diziyi değiştirir ve dizinin uzunluğunu günceller.

Kısacası shift() yardımı ile dizinin ilk elemanını silebiliriz.

Örnek;
var fruits = ['apple','banana','cherry'];
fruits.shift();

Çıktımız: // apple,banana

Splice() Metodu

JavaScript’de splice metodu, bir diziyi değiştirmek veya düzenlemek için kullanılan bir dizi yöntemidir. Bu metot, dizinin belirli bir konumundan başlayarak belirli bir sayıda öğeyi kaldırmak, yeni öğeler eklemek veya mevcut öğeleri değiştirmek için kullanılabilir.

Splice() metodunu veri eklemek için kullanabileceğimiz gibi eleman silmek için de kullanabiliriz.

Splice() metoduna verdiğimiz ilk parametre hangi indeks’den başlasın, ikinci parametre ise kaç eleman silinsin anlamına gelir.

Dolayısıyla splice(0,1) dediğimizde 0. indeks’den başla 1 adet elemanı sil demiş oluyoruz.

Örnek;
var fruits = [lemon,'cherry','melon'];
fruits.splice(0, 1);

Çıktımız: // cherry,melon

Dizi Elemanını Güncelleme

Javascript dizi içerisindeki her bir eleman 0′ dan başlayan bir indeks numarasına sahiptir. Dolayısıyla güncellemek istediğimiz elemanın indeks numarasını kullanarak güncelleme işlemi yapabiliriz.

Örnek;
let fruits = ‘banana’,’strawberry’,’apple’
fruits[2] = ‘cherry’;

Çıktımız: // ‘banana’,’strawberry’,’cherry’

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
svg

Ne Düşünüyorsun?

Yorumları Göster / Yorum Bırak

Yorum Bırakın

Yükleniyor
svg
Hızlı Erişim
  • 01

    Javascript ile Dizi Metotları (ES7+)