Yükleniyor

Veri Madenciliği Nedir?

Veri madenciliği, büyük ve karmaşık veri kümelerinden bilgi çıkarmak için istatistiksel, matematiksel ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanan bir süreçtir. Veri madenciliği, verilerin anlamını, ilişkilerini, desenlerini ve trendlerini ortaya çıkarmak için veri analizi, veri ön işleme, veri görselleştirme ve veri modelleme gibi adımları içerir.

Veri madenciliği, birçok sektörde ve uygulamada kullanılmaktadır. Örneğin, veri madenciliği sayesinde:

 • Pazarlama ve satış alanında, müşteri davranışlarını, tercihlerini, sadakatini ve satın alma eğilimlerini analiz ederek, müşteri segmentasyonu yapmak, kişiselleştirilmiş kampanyalar sunmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve satışları artırmak mümkündür.
 • Finans ve bankacılık sektöründe, kredi skorlaması, dolandırıcılık tespiti, risk yönetimi, portföy optimizasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda veri madenciliği kullanılarak daha doğru ve hızlı kararlar alınabilir.
 • Sağlık sektöründe, hastalık teşhisi, tedavi seçimi, ilaç geliştirme, epidemiyoloji ve biyoinformatik gibi alanlarda veri madenciliği sayesinde daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilebilir.
 • Eğitim sektöründe, öğrenci performansı, öğrenme stilleri, eğitim kalitesi ve eğitim ihtiyaçları gibi konularda veri madenciliği ile daha iyi anlayışlar kazanılabilir.
 • Telekomünikasyon sektöründe, müşteri sadakati, abonelik iptali, ağ performansı ve trafik analizi gibi konularda veri madenciliği ile daha iyi stratejiler geliştirilebilir.

Veri madenciliği sürecinde kullanılan bazı yaygın teknikler şunlardır:

 • Sınıflandırma: Verileri önceden tanımlanmış kategorilere göre ayırma işlemidir. Örneğin, bir e-postanın spam olup olmadığını sınıflandırmak için kullanılabilir.
 • Kümeleme: Verileri benzerliklerine göre gruplara ayırma işlemidir. Örneğin, müşterileri demografik özelliklerine göre kümelemek için kullanılabilir.
 • Birliktelik Kuralları: Veriler arasındaki ilişkileri bulma işlemidir. Örneğin, bir markette hangi ürünlerin birlikte satın alındığını bulmak için kullanılabilir.
 • Regresyon: Veriler arasındaki bağımlılığı modelleme işlemidir. Örneğin, bir evin fiyatını belirleyen faktörleri bulmak için kullanılabilir.
 • Anomali Tespiti: Verilerdeki sapmaları veya aykırı değerleri bulma işlemidir. Örneğin, bir kredi kartında şüpheli işlemleri tespit etmek için kullanılabilir.

Veri madenciliği, günümüzde büyük önem taşıyan bir konudur. Verinin değerini ortaya çıkarmak ve bilgiye dönüştürmek için veri madenciliği tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir. Veri madenciliği ile daha iyi kararlar almak, daha iyi hizmetler sunmak ve daha iyi rekabet etmek mümkündür.

Nasıl Veri Madencisi Olunur?

Veri madencisi, veri kümelerinden bilgi çıkaran ve veri analizi yapabilen bir uzmandır. Veri madencisi olmak için, hem teorik hem de pratik becerilere sahip olmak gerekir. Veri madencisi olmak için izlenebilecek bazı adımlar şunlardır:

 • Matematik, istatistik, bilgisayar bilimi ve makine öğrenmesi gibi temel konulara hakim olmak. Bu konular, veri madenciliği sürecinde kullanılan tekniklerin temelini oluşturur. Bu konulara ilişkin kitaplar, dersler, videolar ve bloglar gibi kaynaklardan yararlanılabilir.
 • Veri madenciliği araçlarına ve dillerine aşina olmak. Veri madenciliği sürecinde, verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, görselleştirmek ve modellemek için çeşitli araçlar ve diller kullanılır. Örneğin, Python, R, SQL, Excel, Tableau, Power BI, SAS, SPSS, Weka ve RapidMiner gibi araçlar ve diller veri madenciliği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araçlara ve dillere ilişkin kurslar, eğitimler, belgeler ve örnekler gibi kaynaklardan yararlanılabilir.
 • Veri madenciliği projelerine katılmak veya kendi projelerini yapmak. Veri madenciliği becerilerini geliştirmenin en iyi yolu, gerçek veriler üzerinde çalışmaktır. Veri madenciliği projelerine katılmak veya kendi projelerini yapmak, veri madenciliği sürecinin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlar. Ayrıca, projelerin sonuçlarını raporlamak, sunmak veya paylaşmak da veri madencisi olmak için önemli bir beceridir. Veri madenciliği projelerine ilişkin fikirler, veri setleri, yarışmalar ve platformlar gibi kaynaklardan yararlanılabilir.
 • Veri madenciliği topluluğuna dahil olmak. Veri madenciliği alanında sürekli yeni gelişmeler, teknikler, araçlar ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, veri madenciliği alanında güncel kalmak ve yeni şeyler öğrenmek için veri madenciliği topluluğuna dahil olmak gerekir. Veri madenciliği topluluğuna dahil olmak için, sosyal medya hesapları, forumlar, podcastler, haber bültenleri ve etkinlikler gibi kaynaklardan yararlanılabilir.

Veri madencisi olmak için yukarıda belirtilen adımları izlemek yeterli değildir. Aynı zamanda, veri madencisi olmak için gereken tutku, merak, sabır ve azim de gereklidir. Veri madencisi olmak isteyenlerin bu özelliklere sahip olması ve kendilerini sürekli geliştirmesi önemlidir.

Veri Madenciliği Ne Kadar Kazandırıyor?

Veri madenciliği, verilerden bilgi çıkarmak ve karar vermek için kullanılan bir süreçtir. Veri madenciliği, birçok sektörde ve uygulamada fayda sağlar. Veri madenciliği uzmanı, veri madenciliği sürecini yürüten ve veri analizi yapabilen bir kişidir. Veri madenciliği uzmanı olmak için, matematik, istatistik, bilgisayar bilimi ve makine öğrenmesi gibi konulara hakim olmak ve veri madenciliği araçlarına ve dillerine aşina olmak gerekir.

Veri madenciliği uzmanı maaşları, ülke, sektör, şirket, deneyim, eğitim ve yetkinlik gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Türkiye’de veri madenciliği uzmanı maaşları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Kariyer.net sitesindeki verilere göre, Türkiye’de veri madenciliği uzmanı maaşları ortalama 23.500 TL civarındadır.

Veri madenciliği uzmanı maaşlarını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

 • Ülke: Veri madenciliği uzmanı maaşları, ülkenin ekonomik durumu, yaşam standartları ve rekabet ortamına göre farklılık gösterir. Örneğin, ABD’de veri madenciliği uzmanı maaşları ortalama 100.000 USD civarındayken, Hindistan’da ortalama 10.000 USD civarındadır.
 • Sektör: Veri madenciliği uzmanı maaşları, çalışılan sektörün büyüklüğü, karlılığı ve veriye olan ihtiyacına göre değişir. Örneğin, finans, sağlık, e-ticaret ve telekomünikasyon gibi sektörlerde veri madenciliği uzmanı maaşları daha yüksek olabilir.
 • Şirket: Veri madenciliği uzmanı maaşları, çalışılan şirketin büyüklüğü, prestiji ve bütçesine göre de farklılık gösterebilir. Örneğin, Google, Amazon, Facebook gibi büyük ve tanınmış şirketlerde veri madenciliği uzmanı maaşları daha yüksek olabilir.
 • Deneyim: Veri madenciliği uzmanı maaşları, kişinin mesleki deneyimine ve kariyer basamaklarına göre de artabilir veya azalabilir. Örneğin, yeni mezun veya stajyer bir veri madenciliği uzmanının maaşı daha düşük olabilirken, 5 yıl veya daha fazla deneyime sahip bir veri madenciliği uzmanının maaşı daha yüksek olabilir.
 • Eğitim: Veri madenciliği uzmanı maaşları, kişinin eğitim düzeyine ve aldığı sertifikalara göre de etkilenebilir. Örneğin, lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan veya çeşitli kurslar veya eğitimler alan bir veri madenciliği uzmanının maaşı daha yüksek olabilir.
 • Yetkinlik: Veri madenciliği uzmanı maaşları, kişinin sahip olduğu yetkinliklere ve becerilere göre de değişebilir. Örneğin, Python, R, SQL gibi dilleri iyi bilen veya makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknikleri uygulayabilen bir veri madenciliği uzmanının maaşı daha yüksek olabilir.

Veri madenciliği uzmanı maaşları, yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra, kişinin performansı, başarıları, sorumlulukları ve pazarlık gücü gibi unsurlara da bağlıdır. Veri madenciliği uzmanı olmak isteyenlerin, bu faktörleri göz önünde bulundurarak, kendilerini geliştirmeleri ve piyasa koşullarını takip etmeleri önemlidir.

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
svg

Ne Düşünüyorsun?

Yorumları Göster / Yorum Bırak

Yorum Bırakın

Yükleniyor
svg
Hızlı Erişim
 • 01

  Veri Madenciliği Nedir?