Yükleniyor

Javascript Ajax İle Veri Gönderme

Giriş

Web sayfalarını daha dinamik hale getirmek için veri gönderme ve alma işlemi kaçınılmaz bir gerekliliktir. İşte tam burada “Ajax” devreye girer. Bu yazıda, Ajax teknolojisinin ne olduğunu ve neden veri göndermenin bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz.

Ajax Nedir?

Ajax, “Asenkron JavaScript ve XML” kelimelerinin kısaltmasıdır. Temel olarak, Ajax web sayfalarının dinamikleşmesini sağlayan bir web geliştirme tekniğidir. Geleneksel web sayfaları, bir kullanıcı bir istekte bulunduğunda tamamen yeniden yüklenir ve bu da kullanıcı deneyimini yavaşlatabilir. Ajax, bu süreci optimize eder ve sadece belirli bir veri parçasını veya sayfa bölümünü güncellemenize olanak tanır. Bu, sayfa yeniden yükleme gereksinimini ortadan kaldırır ve kullanıcıların daha hızlı ve akıcı bir şekilde etkileşimde bulunmasına yardımcı olur.

Javascript-Ajax

Veri Gönderme Neden Önemlidir?

Veri gönderme, web uygulamaları için vazgeçilmez bir işlemdir. İşte veri göndermenin neden bu kadar önemli olduğuna dair bazı nedenler:

 1. Dinamik İçerik: Web sayfaları artık sadece metin ve resimlerden ibaret değil. Video, canlı veriler, grafikler gibi dinamik içeriklerle dolu olabilirler. Bu tür içeriklerin güncel ve anlık olması için veri gönderme gereklidir.
 2. Kullanıcı Etkileşimi: Kullanıcılar web sayfalarında etkileşimde bulundukça, bu etkileşimleri sunucuya iletmek ve yanıtları almak gereklidir. Örneğin, bir kullanıcının bir formu doldurması ve göndermesi durumunda, bu veriler sunucuya gönderilir ve işlenir.
 3. Veri Depolama ve Güncelleme: Web uygulamaları, kullanıcıların verilerini depolamak ve güncellemek zorundadır. Bu işlemler veri gönderme ve alma işlemleriyle gerçekleştirilir. Örnek olarak, bir online alışveriş sepeti düşünün. Kullanıcı ürün eklediğinde veya sildiğinde, bu değişiklikler sunucuya iletilmeli ve sepet güncellenmelidir.
 4. Hız ve Verimlilik: Veri gönderme işlemi, gereksiz sayfa yeniden yüklemelerini önleyerek web uygulamalarının daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar. Bu, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirir.

Bu yazının ilerleyen bölümlerinde, Ajax kullanarak veri gönderme konusunu daha detaylı bir şekilde ele alacağız ve nasıl uygulandığını örneklerle açıklayacağız.

Temel Ajax Kavramları

Ajax’ı anlamak için, bu teknolojinin temel bileşenlerini ve kullanılan API’leri anlamak önemlidir. İşte Ajax’ın temel kavramlarından iki tanesi: XMLHttpRequest (XHR) ve Fetch API.

XMLHttpRequest (XHR) Nedir?


Tabii ki, işte “Temel Ajax Kavramları” başlığı altında XMLHttpRequest (XHR) ve Fetch API ile Veri Gönderme konularını ele alan bir yazı önerisi:

Temel Ajax Kavramları

Ajax’ı anlamak için, bu teknolojinin temel bileşenlerini ve kullanılan API’leri anlamak önemlidir. İşte Ajax’ın temel kavramlarından iki tanesi: XMLHttpRequest (XHR) ve Fetch API.

XMLHttpRequest (XHR) Nedir?

XMLHttpRequest (XHR), Ajax teknolojisinin temelini oluşturan bir JavaScript API’sidir. Bu API, sunucuyla iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için kullanılır. XHR, tarayıcı tarafından sunulan bir nesnedir ve tarayıcıya sunulan bir HTTP isteği üzerinden sunucuyla veri iletişimi sağlar.

XHR kullanarak veri almak veya göndermek için aşağıdaki adımları izlersiniz:

 1. Bir XMLHttpRequest nesnesi oluşturun.
 2. Sunucuya gitmesi gereken isteği yapılandırın (GET veya POST gibi).
 3. İstek başlatın.
 4. Sunucudan gelen yanıtı işleyin.

Örnek olarak, aşağıdaki JavaScript kodu ile bir GET isteği yapabilirsiniz:

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", "https://api.example.com/data", true);
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
    var response = xhr.responseText;
    // Sunucudan gelen veriyi işleyin
  }
};
xhr.send();

Fetch API ile Veri Gönderme

Fetch API, modern web tarayıcılarında kullanılabilen daha yeni bir API’dir ve XHR’ın yerini almaya başlamıştır. Fetch API, veri alma ve gönderme işlemlerini daha basit ve daha kullanıcı dostu bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

Fetch API ile veri gönderme ve alma işlemi yapmak için aşağıdaki gibi bir örnek kullanabilirsiniz:

fetch("https://api.example.com/data", {
  method: "POST", // HTTP metodunu belirtin (GET, POST, PUT, vb.)
  headers: {
    "Content-Type": "application/json" // Gönderilen veri türünü belirtin
  },
  body: JSON.stringify({ key: "value" }) // Gönderilecek veriyi JSON formatına çevirin
})
.then(response => {
  if (!response.ok) {
    throw new Error("HTTP error, status = " + response.status);
  }
  return response.json(); // Yanıttaki veriyi işleyin (örneğin, JSON olarak)
})
.then(data => {
  // Sunucudan gelen veriyi işleyin
})
.catch(error => {
  console.error("Fetch Error: ", error);
});

Fetch API’nin daha modern ve güçlü olduğunu unutmayın, ancak hala bazı tarayıcı uyumluluk sorunları olabilir, bu nedenle hedef kitlenizi göz önünde bulundurmalısınız.

Veri Gönderme Yöntemleri

Web geliştirme süreçlerinde veri gönderme, kullanıcıdan alınan bilgileri sunucuya aktarmak ve sunucudan gelen verileri işlemek için kritik bir adımdır. Bu yazıda, veri gönderme işlemi için kullanılan temel yöntemlere ve HTTP metodlarına odaklanacağız.

GET İle Veri Gönderme

GET, web tarayıcıları tarafından kullanılan bir HTTP metodu ve URL ile veri gönderme işlemi için en temel yöntemlerden biridir. GET, kullanıcı tarafından talep edilen veriyi URL üzerinden sunucuya iletmek için kullanılır. Bu veriler, URL’nin sorgu parametreleri olarak görünür ve kolayca okunabilir.

Örnek bir GET isteği:

// Veri gönderme
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", "https://api.example.com/data?key1=value1&key2=value2", true);
xhr.send();

// Sunucudan yanıt işleme
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
    var response = xhr.responseText;
    // Sunucudan gelen veriyi işleme
  }
};

POST İle Veri Gönderme

POST, veri gönderme işlemi için kullanılan diğer önemli bir HTTP metodu olarak kabul edilir. Bu yöntem, kullanıcının sunucuya göndermek istediği veriyi, HTTP isteğinin gövdesinde saklar. POST isteği, daha fazla veri ve daha büyük veri parçacıklarını iletmek için kullanışlıdır.

Örnek bir POST isteği:

// Veri gönderme
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "https://api.example.com/data", true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json"); // Veri türünü belirtme
var data = { key1: "value1", key2: "value2" };
xhr.send(JSON.stringify(data)); // Veriyi JSON formatına çevirme ve gönderme

// Sunucudan yanıt işleme
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
    var response = xhr.responseText;
    // Sunucudan gelen veriyi işleme
  }
};

Diğer HTTP Metodları ile Veri Gönderme

GET ve POST dışında, HTTP protokolü daha birçok metodu destekler. Bazı popüler HTTP metotları şunları içerir:

 • PUT: Kaynağın tamamını güncellemek için kullanılır.
 • DELETE: Kaynağı silmek için kullanılır.
 • PATCH: Kaynağın bir kısmını güncellemek için kullanılır.
 • OPTIONS: Sunucunun desteklediği HTTP metotlarını ve özellikleri almak için kullanılır.

Bu yazıda, GET ve POST ile veri göndermenin temelini oluşturan bu HTTP metotlarına odaklandık. Ancak, projenizin gereksinimlerine bağlı olarak diğer metotları da kullanabilirsiniz.

Ajax

Veri Gönderme İşlemi Adımları

Veri gönderme işlemi, web geliştiricilerinin kullanıcıdan alınan verileri sunucuya ilettikleri ve sunucudan gelen yanıtları işledikleri önemli bir adımdır. Bu yazıda, veri gönderme işleminin temel adımlarına ve her adımın nasıl gerçekleştirileceğine odaklanacağız.

1. Request Oluşturma

Veri gönderme işlemi, bir HTTP isteği (request) oluşturmayı gerektirir. Bu istek, kullanıcıdan alınan verileri ve sunucuya iletmek istediğiniz diğer bilgileri içerir. Request oluşturma aşamaları şunları içerir:

 • İstek tipini belirleme (GET, POST, PUT, DELETE, vb.).
 • İstek URL’sini belirleme.
 • İstek başlıklarını ayarlama (isteği ve yanıtı tanımlayan ek bilgiler).
 • Veriyi hazırlama ve isteğe eklemek (örneğin, JSON veri gönderme).
 • İstek gövdesini oluşturma (sadece POST veya diğer veri gönderme işlemlerinde gereklidir).

2. Sunucuya Veri Gönderme

Oluşturulan isteği sunucuya gönderme aşamasıdır. Bu adımda, web tarayıcısı veya JavaScript kullanarak sunucuya veri gönderilir. Sunucuya veri gönderme aşamaları şunları içerir:

 • Oluşturulan isteği sunucuya iletim (HTTP isteği gönderme).
 • Sunucunun isteği alması ve işlemesi.
 • İstekle birlikte gönderilen verileri sunucu tarafında işleme alma (örneğin, veritabanına kaydetme veya güncelleme).

3. Sunucudan Gelen Yanıtı İşleme

Sunucudan gelen yanıt, veri gönderme işleminin son aşamasını oluşturur. Sunucudan gelen yanıtı işleme aşamaları şunları içerir:

 • Sunucudan gelen yanıtı alım.
 • Yanıtın durumunu ve başlıklarını kontrol etme (örneğin, yanıtın başarılı mı yoksa hata mı olduğunu kontrol etme).
 • Yanıttaki veriyi işleme (örneğin, JSON veri çözme).
 • İşlenen veriyi kullanıcıya gösterme veya uygulama içinde kullanma (örneğin, bir web sayfasında gösterme veya verileri veritabanında saklama).

Bu adımlar, veri gönderme işlemi sırasında izlenmesi gereken temel adımları içerir. İlerleyen bölümlerde her bir adımı daha fazla detayla ele alacak ve örneklerle açıklayacağız. Bu sayede veri gönderme işlemini daha iyi anlayacak ve uygulamalarınızda daha etkili bir şekilde kullanabileceksiniz.

XML ve JSON Veri Gönderme

Web geliştiricileri, veri gönderme işlemlerinde sıkça XML ve JSON gibi veri formatlarını kullanırlar. Her iki formatın da avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi formatın kullanılacağı, projenin gereksinimlerine bağlıdır. Bu yazıda, XML ve JSON formatlarını veri gönderme amaçlarına göre inceleyeceğiz ve hangi formatın ne zaman kullanılması gerektiğini tartışacağız.

XML ile Veri Gönderme

XML (Extensible Markup Language), yapılandırılmış verileri tanımlamak ve iletmek için kullanılan bir metin tabanlı bir veri formatıdır. XML, ağ üzerinden veri alışverişi yapmak için oldukça eski bir teknolojidir ve hala birçok uygulama tarafından kullanılır. XML ile veri gönderme şu avantajları sunar:

 • Yapılandırılmış Veri: XML, karmaşık veri yapılarına sahip verileri tanımlamak için idealdir. Özellikle belirli bir veri yapısının ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı XML şemaları kullanarak veri bütünlüğünü korumak kolaydır.
 • İnsan Okunabilirlik: XML, insanlar tarafından okunması ve anlaşılması kolaydır. Etiketler ve düzenli bir yapı sayesinde verilerin anlamı açıktır.
 • Çapraz Platform Desteği: XML, farklı platformlar arasında veri alışverişi yapmak için kullanılabilir. Birçok programlama dilinde XML işleme yetenekleri bulunur.

Ancak XML aynı zamanda bazı dezavantajlara da sahiptir:

 • Veri Boyutu: XML dosyaları, JSON gibi diğer formatlara göre daha büyük olabilir. Bu, ağ üzerinden veri iletiminde daha fazla bant genişliği kullanımına neden olabilir.
 • Karmaşıklık: XML veri yapısı, bazen gereksiz derecede karmaşık olabilir ve veriyi okumak ve işlemek daha fazla çaba gerektirebilir.

JSON ile Veri Gönderme

JSON (JavaScript Object Notation), hafif bir veri formatıdır ve JavaScript dilinde nesne yapısını temsil etmek için kullanılır. JSON, son yıllarda web uygulamalarında oldukça popüler hale gelmiştir. JSON ile veri gönderme şu avantajları sunar:

 • Hafif ve Hızlı: JSON, XML’e göre daha hafif bir format olduğu için daha hızlıdır ve daha az bant genişliği kullanır.
 • Kolay İşlenme: JSON, JavaScript dilinde doğrudan işlenebilir ve diğer birçok programlama dilinde de kolayca işlenebilir.
 • Modern Web Uygulamaları İçin Uygun: JSON, modern web uygulamalarının ihtiyaçlarına daha iyi uyar. Özellikle RESTful API’lerle kullanımı yaygındır.

Ancak JSON’un da bazı sınırlamaları vardır:

 • Yapılandırılmış Olmama: JSON, XML kadar ayrıntılı bir yapı tanımaz. Bu nedenle, karmaşık veri yapılarını tanımlamak için XML kadar uygun olmayabilir.

XML vs. JSON: Hangisini Kullanmalı?

Hangi formatın kullanılması gerektiği, projenin gereksinimlerine ve kullanım senaryolarına bağlıdır. İşte hangi durumda hangi formatın kullanılması gerektiğine dair bazı rehberler:

 • XML Kullanmalısınız Eğer:
  • Yapılandırılmış ve karmaşık veri yapısına ihtiyaç duyuyorsanız.
  • Veri şemalarını kullanarak veri bütünlüğünü sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyorsa.
  • İnsanlar tarafından kolayca okunabilir veri formatlarına ihtiyaç duyuyorsanız.
 • JSON Kullanmalısınız Eğer:
  • Hafif ve hızlı bir veri formatı gerekiyorsanız.
  • Modern web uygulamaları veya RESTful API’lerle çalışıyorsanız.
  • Veri yapısını daha basit ve anlaşılabilir tutmak istiyorsanız.

Sonuç olarak, XML ve JSON her ikisi de kullanışlı veri formatlarıdır, ancak her birinin belirli kullanım durumları vardır. Projelerinizin gereksinimlerine göre hangi formatın daha uygun olduğunu değerlendirmelisiniz.

Hata Kontrolü ve Hata İşleme

Web uygulamalarında, Ajax kullanılarak sunucu ile iletişim kurulurken hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar, sunucu tarafında bir işlem sırasında, ağda bir sorun olduğunda veya sunucu yanıtının beklenenden farklı olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Bu yazıda, Ajax işlemi sırasında hataları nasıl yakalayacağınızı ve kullanıcılara nasıl açıklayacağınızı öğreneceksiniz.

Ajax İşlemi Sırasında Hataları Yakalama

Ajax işlemi sırasında hataları yakalamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Hata Durumlarını Tanımlama

Öncelikle, hangi durumların hata olarak kabul edileceğini tanımlamanız gerekir. Örneğin, HTTP yanıt durumu 404 (Bulunamadı) veya 500 (Sunucu Hatası) gibi durumlar hataları işaret edebilir. Ayrıca, sunucu yanıtının beklenenden farklı bir formatta olması da bir hataya işaret edebilir.

2. Hata İşleme Fonksiyonunu Tanımlama

Bir hata durumu algılandığında çalışacak bir hata işleme fonksiyonu tanımlayın. Bu fonksiyon, hatayı yakalar ve kullanıcıya nasıl bildirileceğini belirler.

3. XMLHttpRequest veya Fetch API ile Hata Yakalama

XMLHttpRequest veya Fetch API kullanarak Ajax isteğinizi yaparken, yanıtın durumunu kontrol edin. Örneğin, XMLHttpRequest kullanıyorsanız:

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", "https://api.example.com/data", true);
xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4) { // İstek tamamlandığında
    if (xhr.status == 200) { // Başarılı yanıt durumu
      var response = xhr.responseText;
      // Sunucudan gelen veriyi işleme
    } else {
      // Hata işleme fonksiyonunu çağırın
      handleAjaxError(xhr.status, xhr.statusText);
    }
  }
};
xhr.send();

Hata Mesajlarını Kullanıcıya Gösterme

Hata mesajlarını kullanıcıya göstermek, kullanıcı deneyimini iyileştirmenin önemli bir parçasıdır. İşte hata mesajlarını kullanıcıya göstermek için bazı stratejiler:

1. Kullanıcı Dostu Hata Mesajları Oluşturma

Hata mesajlarını kullanıcılar için anlaşılır ve yardımcı olacak şekilde oluşturun. Özellikle HTTP hata kodlarını açıklamak için yardımcı metinler ekleyin.

2. Kullanıcıya Uyarı Mesajları Gösterme

Hata mesajlarını kullanıcıya göstermek için popup uyarılar, modallar veya sayfa üzerinde belirgin bir şekilde görüntülenebilecek mesaj kutuları gibi kullanıcı arayüzü bileşenlerini kullanabilirsiniz.

3. Hata Kayıtları ve Raporlarını İnceme

Ayrıca, kullanıcılardan gelen hata raporlarını inceleyerek ve günlüğe kaydederek uygulamanızdaki hataları izleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

Hata kontrolü ve hata işleme, web uygulamalarında kullanıcı deneyimini iyileştirmenin önemli bir parçasıdır. Kullanıcılarınıza açık ve anlaşılır hata mesajları sunarak, hataları daha hızlı tanımlayabilir ve çözebilirsiniz.

Form Verilerini Ajax İle Gönderme

Web uygulamalarında, kullanıcıların web formlarını doldurarak veri göndermeleri oldukça yaygın bir ihtiyaçtır. Bu verileri toplamak ve sunucuya iletmek için JavaScript ve Ajax kullanarak güncel ve etkili bir yöntemdir. Bu yazıda, form verilerini toplama ve bu verileri Ajax ile sunucuya gönderme işlemini adım adım ele alacağız.

Form Verilerini Toplama

Form verilerini toplama işlemi, kullanıcıların form alanlarını doldurduktan sonra bu verileri JavaScript ile almayı içerir. İşte bu işlemi gerçekleştirmenin temel adımları:

1. Formu HTML ile Oluşturma

Öncelikle, kullanıcıların veri girmesini istediğiniz formu HTML ile oluşturun. Örneğin:

<form id="myForm">
  <label for="name">Adınız:</label>
  <input type="text" id="name" name="name"><br><br>
  
  <label for="email">E-posta:</label>
  <input type="text" id="email" name="email"><br><br>
  
  <button type="button" onclick="submitForm()">Gönder</button>
</form>

2. JavaScript ile Form Verilerini Alın

JavaScript kullanarak, formdaki verileri alın. Bu, her bir form alanının id veya name öznitelikleri kullanılarak yapılabilir. Örneğin:

function getFormData() {
  var name = document.getElementById("name").value;
  var email = document.getElementById("email").value;

  // Verileri bir nesne içinde toplayabilirsiniz
  var formData = {
    name: name,
    email: email
  };

  return formData;
}

Form Verilerini Ajax İle Gönderme İşlemi

Form verilerini topladıktan sonra, bu verileri sunucuya Ajax ile iletebilirsiniz. İşte bu işlemi gerçekleştirmenin temel adımları:

1. XMLHttpRequest veya Fetch API Kullanma

Ajax işlemi için XMLHttpRequest veya Fetch API’yi kullanın. Örneğin, Fetch API kullanarak form verilerini POST isteği ile sunucuya gönderme:

function submitForm() {
  var formData = getFormData();

  fetch("https://api.example.com/submit", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json"
    },
    body: JSON.stringify(formData)
  })
  .then(response => response.json())
  .then(data => {
    // Sunucudan gelen yanıtı işleme
    console.log(data);
  })
  .catch(error => {
    // Hata işleme
    console.error(error);
  });
}

2. Sunucudan Gelen Yanıtı İşleme

Sunucudan gelen yanıtı işleyin. Başarılı bir istek sonucunda sunucudan gelen yanıtı işlemek ve kullanıcıya bilgi vermek önemlidir.

Bu adımları izleyerek, web form verilerini toplayabilir ve bu verileri Ajax ile sunucuya gönderebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların form doldurma işlemlerini daha etkili bir şekilde yönetebilir ve web uygulamanızın veri alışverişi süreçlerini optimize edebilirsiniz.

Ajax Kütüphaneleri ve Framework’leri

Web geliştirme projelerinizde veri alışverişi, kullanıcı etkileşimi ve dinamik içerik oluşturma işlemleri için Ajax (Asenkron JavaScript ve XML) kullanabilirsiniz. Bu işlemleri kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için birçok Ajax kütüphanesi ve framework’ü bulunmaktadır. İşte bazı popüler Ajax kütüphaneleri:

1. jQuery Ajax

jQuery, web geliştirme dünyasında yaygın olarak kullanılan ve Ajax işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir JavaScript kütüphanesidir. jQuery ile Ajax kullanımı oldukça basittir ve kısa kodlarla Ajax istekleri gönderebilirsiniz. Örnek bir jQuery Ajax isteği:

$.ajax({
  url: "https://api.example.com/data",
  method: "GET",
  dataType: "json",
  success: function (data) {
    // Başarılı yanıtı işleme
  },
  error: function (error) {
    // Hata işleme
  }
});

2. Axios

Axios, modern web geliştirme projeleri için oldukça popüler bir HTTP istemci kütüphanesidir. Axios, XMLHttpRequest veya Fetch API’sine alternatif olarak kullanılır ve tarayıcılar ve Node.js ile uyumlu hale getirilmiştir. Axios, basit ve okunabilir bir yapıya sahiptir ve Promise tabanlıdır. Örnek bir Axios isteği:

axios.get("https://api.example.com/data")
  .then(function (response) {
    // Başarılı yanıtı işleme
  })
  .catch(function (error) {
    // Hata işleme
  });

3. Diğer Popüler Ajax Kütüphaneleri

Aşağıda, jQuery ve Axios dışında kullanabileceğiniz diğer popüler Ajax kütüphanelerini bulabilirsiniz:

 • Fetch API: Fetch API, modern web tarayıcılarında yerleşik olarak bulunan bir HTTP istemci kütüphanesidir. Fetch API, basit ve Promise tabanlıdır ve Axios benzeri özelliklere sahiptir.
 • Superagent: Superagent, Node.js ve tarayıcılarla uyumlu olan başka bir popüler HTTP istemci kütüphanesidir. Özellikle Node.js projelerinde yaygın olarak kullanılır.
 • Reqwest: Reqwest, hafif bir jQuery alternatifidir ve Ajax isteklerini basit bir şekilde göndermenizi sağlar. jQuery’ye benzer bir API sunar.
 • Angular HttpClient: Angular projeleri için geliştirilmiş olan Angular HttpClient, Angular framework’ü ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Angular projelerinde kullanışlıdır.
 • Vue.js Axios ve Fetch: Vue.js gibi modern JavaScript framework’leri için Axios veya Fetch API sıklıkla tercih edilir.

Ajax kütüphaneleri ve framework’leri, web geliştirme süreçlerinizi hızlandırmak ve veri alışverişi işlemlerini daha düzenli bir şekilde yapmak için kullanışlıdır. Projelerinizin ihtiyaçlarına göre en uygun olanını seçebilirsiniz.

Örnek Uygulama: Dinamik Bir Sayfa Güncellemesi

Ajax, web uygulamalarında sayfa içeriğini dinamik olarak güncellemenin ve sunucu ile arka planda iletişim kurmanın güçlü bir yoludur. Bu yazıda, bir örnek uygulama üzerinden Ajax’ın nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

Proje Tanımı

Diyelim ki basit bir görev listesi uygulaması oluşturmak istiyoruz. Kullanıcılar görevlerini ekleyebilir, silebilir ve işaretleyebilirler. Görevlerin eklenmesi, silinmesi veya işaretlenmesi sonucunda sayfa yeniden yüklenmeden güncellenmelidir.

Adım 1: HTML ve CSS

İlk olarak, HTML ve CSS kullanarak temel bir görev listesi arayüzü oluşturun. Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Görev Listesi</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Görev Listesi</h1>
  <input type="text" id="taskInput" placeholder="Yeni görev ekle...">
  <ul id="taskList">
    <!-- Görevler burada listelenecek -->
  </ul>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

Adım 2: JavaScript ile Ajax Kullanımı

Şimdi JavaScript ile Ajax kullanarak veri alışverişi yapalım. İlk adım olarak, yeni bir görev eklemek için kullanıcıdan gelen veriyi sunucuya gönderelim. script.js dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:

// Yeni görev ekleme
document.getElementById("taskInput").addEventListener("keydown", function (event) {
  if (event.key === "Enter") {
    var taskText = event.target.value;
    event.target.value = "";

    // Ajax isteği gönderme
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", "https://api.example.com/addTask", true);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.send(JSON.stringify({ text: taskText }));

    xhr.onreadystatechange = function () {
      if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
        // Başarılı yanıtı işleme
        var response = JSON.parse(xhr.responseText);

        // Yeni görevi sayfada görüntüleme
        var taskList = document.getElementById("taskList");
        var taskItem = document.createElement("li");
        taskItem.textContent = response.text;
        taskList.appendChild(taskItem);
      }
    };
  }
});

Bu kod, kullanıcının yeni bir görev eklediğinde Ajax ile sunucuya gönderilen bir POST isteğini işler. Sunucudan gelen yanıt, yeni görevi sayfada görüntülemek için kullanılır.

Adım 3: Sunucu Tarafı ve API

Sunucu tarafında, görevlerin eklenmesi, silinmesi ve işaretlenmesi için uygun bir API sağlamalısınız. Bu API’yi dilediğiniz bir sunucu teknolojisi (örneğin, Node.js, Django, Ruby on Rails vb.) kullanarak oluşturabilirsiniz. API’nin kod örneklerini buraya eklemek, bu yazının kapsamını aşar.

Bu örnek, basit bir görev listesi uygulamasının temelini atmaktadır. İhtiyaca göre bu örneği geliştirebilir ve daha fazla özellik ekleyebilirsiniz. Ajax, kullanıcılarınızın web uygulamanızla daha etkileşimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır ve kullanıcı deneyimini artırabilir.

Javascript ve Ajax ile ilgili Dahat detaylı bilgi için Dokümantasyona bakabilirsiniz.

Diğer Javascript Yazılarımız için

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
svg

Ne Düşünüyorsun?

Yorumları Göster / Yorum Bırak

Yorum Bırakın

Yükleniyor
svg
Hızlı Erişim
 • 01

  Javascript Ajax İle Veri Gönderme