Yükleniyor

Sender Policy Framework (SPF) Nedir?

SPF Nedir ? E-posta iletişimi modern dünyanın temel taşlarından biridir. Ancak, sahte e-posta gönderimi (spoofing) ve kimlik avı (phishing) gibi siber saldırılar da giderek artmaktadır. Bu tür tehditlerle mücadele etmek ve güvenli e-posta iletişimini sağlamak için farklı güvenlik önlemleri geliştirilmiştir. Bu önlemlerden biri de Sender Policy Framework (SPF) olarak adlandırılan yöntemdir.

SPF Nedir?

Sender Policy Framework, e-posta gönderimi sırasında kimlik doğrulamasını sağlamak için kullanılan bir güvenlik mekanizmasıdır. Temel amacı, alıcı e-posta sunucularının bir etki alanı adına gönderi yetkisi taşıyan IP adreslerini kontrol etmelerine yardımcı olmaktır. SPF, bir etki alanının DNS (Domain Name System) kayıtlarına eklenen özel SPF kayıtlarıyla çalışır. Bu kayıtlar, etki alanının yetkili e-posta sunucularını tanımlar ve sahte e-posta gönderimini engellemeye yardımcı olur.

SPF’nin Temel Prensipleri ve Amacı

SPF’nin temel prensibi, gönderen e-posta sunucusunun, e-posta gönderdiği etki alanının SPF kaydındaki yetkili IP adresleri arasında bulunup bulunmadığını kontrol etmektir. Alıcı e-posta sunucusu, gelen e-postanın SPF kaydındaki yetkilendirilmiş IP adresleriyle eşleşip eşleşmediğini kontrol ederek e-postanın güvenilirliğini değerlendirir. Eğer eşleşme sağlanmazsa, e-posta sahte veya güvenilmez olabilir, bu da alıcı sunucunun bu e-postayı reddetmesine yol açabilir.

SPF Kayıtlarının DNS’e Eklenmesi

SPF kayıtları, bir etki alanının DNS kayıtlarına özel bir metin formatında eklenir. Bu kayıtlar, etki alanının yetkili e-posta sunucularını ve bu sunucuların IP adreslerini belirtir. SPF kaydı, “v=spf1” ile başlayan ve etki alanının yetkili IP adreslerini içeren bir dizi kural içerir. Örneğin, “v=spf1 ip4:192.0.2.1 ip6:2001:db8::1 include:example.com -all” gibi bir SPF kaydı, belirtilen IP adresleri ve “example.com” etki alanının yetkili e-posta sunucularını içerir.

SPF’nin E-Posta Güvenliği Üzerindeki Rolü

SPF’nin en önemli rolü, sahte e-posta gönderimini ve kimlik avı saldırılarını sınırlayarak e-posta iletişimini güvenli hale getirmektir. Kimlik doğrulamasının sağlanmasıyla, alıcı e-posta sunucuları gönderen sunucunun gerçekten yetkili olduğundan emin olabilir ve sahte e-postaların engellenmesine yardımcı olabilir. Bu da hem kullanıcıların hem de kuruluşların hassas bilgilerini korumalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Sender Policy Framework (SPF) güvenli e-posta iletişimini sağlayan önemli bir güvenlik mekanizmasıdır. SPF, alıcı e-posta sunucularının gönderen sunucunun yetkili olduğunu doğrulamasını sağlayarak sahte e-postaların ve kimlik avı saldırılarının engellenmesine yardımcı olur. DNS kayıtlarına eklenen SPF kayıtları ile etki alanının yetkili e-posta sunucuları tanımlanır ve güvenli e-posta iletişimi desteklenir. Bu mekanizma, diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılarak daha güvenli bir dijital iletişim ortamının oluşturulmasına katkı sağlar.

SPF Kayıtları ve Sözdizimi

E-posta iletişimi, günümüzde iş dünyasının ve bireylerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, siber saldırılar ve sahte e-posta gönderimi gibi tehditler de artmıştır. Sender Policy Framework (SPF), e-posta kimlik doğrulamasını sağlamak ve sahte e-postaları engellemek için geliştirilen bir mekanizmadır. Bu makalede, SPF kayıtlarının yapısı, bileşenleri ve önemli direktifler ele alınarak e-posta güvenliğinin nasıl artırılabileceği incelenecektir.

SPF Kaydının Yapısı ve Bileşenleri

SPF kaydı, bir etki alanının DNS (Domain Name System) kayıtlarına eklenen bir metin formatıdır. Bu kayıt, gönderen e-posta sunucunun yetkili olduğunu belirtir. SPF kaydı aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. “v=spf1” (SPF Versiyonu): SPF kaydı her zaman “v=spf1” ile başlar. Bu, SPF’nin hangi versiyonunu kullandığını belirtir.
 2. IP Adresleri ve Mekanizmalar: SPF kaydının temelini, etki alanının yetkili e-posta sunucularının IP adresleri oluşturur. IPv4 ve IPv6 adresleri kullanılabilir. Örneğin, “ip4:192.0.2.1” veya “ip6:2001:db8::1” şeklinde tanımlanır.
 3. “all” Mekanizması: SPF kaydı içinde, tüm diğer mekanizmaların sonucunu belirlemek için “all” mekanizması kullanılır. Bu mekanizma, SPF doğrulamasının sonucunu belirler. Örneğin, “-all” tüm koşulların sağlanmaması durumunda gönderimi reddeder.
 4. “a”, “mx”, “ptr” Mekanizmaları: Etki alanının yetkili e-posta sunucularını belirlemek için kullanılırlar. “a” etiketi, etki alanının A kaydını referans alırken, “mx” etiketi etki alanının MX kaydını kullanır. “ptr” ise ters DNS çözümlemesi yaparak etki alanının yetkili sunucularını bulur.
 5. “include” Mekanizması: Başka bir etki alanının SPF kaydını dahil etmek için kullanılır. Bu, özellikle hizmet sağlayıcıların SPF kaydını kullanımını kolaylaştırır.
 6. “redirect” Mekanizması: SPF kontrolünü başka bir etki alanına yönlendirmek için kullanılır. Bu mekanizma, doğrudan e-posta iletimini değiştirmez, sadece SPF sorgusunu yönlendirir.

IPv4 ve IPv6 Adreslerin SPF Kaydında Tanımlanması

SPF kayıtları, hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini destekler. IPv4 adresleri “ip4” etiketi ile, IPv6 adresleri ise “ip6” etiketi ile tanımlanır. Örneğin:

 • “ip4:192.0.2.1” (IPv4 adresi 192.0.2.1)
 • “ip6:2001:db8::1” (IPv6 adresi 2001:db8::1)

Önemli SPF Direktifleri

 1. “all”: SPF kaydının sonucunu belirler. “-all”, tüm koşullar sağlanmadığında e-posta gönderimini reddederken, “~all” e-postayı doğrulasa da olumsuz sonuçları rapor eder.
 2. “a”: Etki alanının A kaydını referans alarak yetkili IP adreslerini tanımlar.
 3. “mx”: Etki alanının MX kaydını referans alarak yetkili IP adreslerini tanımlar.
 4. “include”: Başka bir etki alanının SPF kaydını dahil eder. Özellikle hizmet sağlayıcılar için kullanışlıdır.
 5. “redirect”: SPF kontrolünü başka bir etki alanına yönlendirir. E-posta iletimini değiştirmez, sadece SPF doğrulamasını yönlendirir.

SPF, doğru yapılandırıldığında sahte e-posta gönderimini sınırlayarak e-posta güvenliğini artırabilir. İyi tasarlanmış bir SPF kaydı, doğru IP adreslerini içerir ve alıcı sunucuların e-posta gönderen sunucunun yetkili olduğunu doğrulamasına yardımcı olur. SPF’nin, diğer e-posta kimlik doğrulama mekanizmalarıyla birleştirilmesi, daha güvenli bir e-posta iletişimi sağlamada önemli bir adımdır.

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
svg

Ne Düşünüyorsun?

Yorumları Göster / Yorum Bırak

Yorum Bırakın

Yükleniyor
svg
Hızlı Erişim
 • 01

  Sender Policy Framework (SPF) Nedir?