Yükleniyor

Laravele Giriş Rehberi

Laravel Nedir

Laravel, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi için popüler ve güçlü bir PHP çerçevesidir. Taylor Otwell tarafından oluşturulan Laravel, basit ve zarif bir sözdizimine sahiptir ve geliştiricilere verimli bir şekilde web projeleri oluşturmak için gerekli araçları ve yapıları sunar. Laravel, açık kaynaklı bir çerçeve olduğu için geniş bir topluluk tarafından desteklenmekte ve sürekli olarak geliştirilmektedir.

Genel olarak, Laravel’ın temel özellikleri ve avantajları şunlardır:

 1. Etkili Yönlendirme (Routing): Laravel, uygulamalarınız için basit ve anlaşılır URL yapıları oluşturmanızı sağlayan etkili yönlendirme mekanizmaları sunar.
 2. MVC Destek: Laravel, Model-View-Controller (MVC) mimarisini destekler. Bu, uygulamalarınızın kodunu mantık, görüntü ve veri tabanı işlemleri gibi ayrı katmanlara bölmeyi kolaylaştırır. Bu da kodun bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırır.
 3. Artisan Komut Satırı Aracı: Laravel, geliştirme sürecini hızlandıran bir komut satırı aracı olan “Artisan” ile birlikte gelir. Artisan, veritabanı oluşturma, migration’lar yönetme, uygulama yapılandırması gibi birçok sık kullanılan görevi otomatikleştirir.
 4. ORM (Object-Relational Mapping) Desteği: Laravel, Eloquent adında güçlü bir ORM ile birlikte gelir. Eloquent, veritabanı işlemlerini yapmak için kolay ve sezgisel bir yol sunar ve veritabanı tablolarını nesnelere bağlamak için aktif kayıt yöntemlerini kullanır.
 5. Veritabanı Migration’ları: Veritabanı geçişleri, uygulamanızı farklı geliştirme aşamalarında yönetmenizi ve uygulamanızın farklı ortamlara taşınmasını kolaylaştırır.
 6. Güvenlik: Laravel, web uygulamalarının güvenliğini önemser ve Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) gibi saldırıları önlemek için güvenlik önlemleri içerir.
 7. Geniş Kütüphane Desteği: Laravel, birçok kullanışlı ve geniş kapsamlı kütüphaneye sahiptir. Bu kütüphaneler, e-posta gönderme, oturum yönetimi, resim işleme gibi işlemleri kolaylaştırır.
 8. Topluluk Desteği: Laravel, geniş ve aktif bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Sorunlarla ilgili destek ve çözümler bulmak kolaydır.

Laravel, küçük ölçekli kişisel projelerden büyük ölçekli iş uygulamalarına kadar çeşitli projeler için uygundur. Kullanıcı oturumu yönetimi, veri yönetimi ve RESTful API’ler gibi birçok proje türünde başarılı bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, Laravel, hızlı geliştirme için mükemmel bir seçenek olarak kabul edilir ve özellikle MVC yapısına aşina olan geliştiriciler için oldukça verimlidir.

Laravel Nasıl Kurulur

Sistem Gereksinimleri:

 1. PHP: Laravel 8.x sürümü PHP 7.3.0 veya daha yeni bir sürüm gerektirir. PHP’nin çalıştığını kontrol etmek için terminalde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  php --version
 1. Composer: Laravel, bağımlılıklarını yönetmek için Composer kullanır. Composer’ın yüklü olup olmadığını kontrol etmek için terminalde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  composer --version
 1. Web Sunucusu: Laravel, bir web sunucusu üzerinde çalışır. Genellikle Apache veya Nginx tercih edilir.
 2. Veritabanı: Laravel, verileri depolamak için bir veritabanına ihtiyaç duyar. Örneğin MySQL, PostgreSQL, SQLite veya Microsoft SQL Server gibi veritabanı sistemleri kullanabilirsiniz.

Laravel’ı Yükleme ve Kurma Adımları:

 1. Composer Kurulumu: Eğer sistemde Composer yoksa,Composerin kendi web sitesinden indirip kurun.
 2. Laravel Kurulumu: Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırarak Laravel’ı yükleyin:
  composer global require laravel/installer

Bu komut, Laravel proje oluşturucusunu global olarak yükler.

 1. Laravel Projesi Oluşturma: Laravel’ı yükledikten sonra, yeni bir Laravel projesi oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:
  laravel new proje-adı

Proje adını kendi tercihinize göre değiştirin.

 1. Web Sunucusunu Ayarlama: Yeni Laravel projesini çalıştırmak için bir web sunucusu yapılandırmanız gerekir. Eğer yerel bir geliştirme ortamında çalışıyorsanız, genellikle Laravel’in kendi geliştirme sunucusunu kullanabilirsiniz:
  cd proje-adı
php artisan serve

Bu, yerel sunucuda projeyi çalıştıracaktır. Tarayıcınızdan http://localhost:8000 adresini ziyaret ederek çalışan Laravel projesini görebilirsiniz.

 1. Veritabanı Ayarları: Laravel, .env dosyasında veritabanı bağlantı ayarlarını saklar. Bu dosyada veritabanı bağlantısı için gerekli bilgileri düzenleyin. Laravel, varsayılan olarak SQLite veritabanını kullanır, ancak isterseniz diğer veritabanı sürücülerini de kullanabilirsiniz.
 2. Anahtar Oluşturma: Laravel için güvenlik anahtarını oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  php artisan key:generate

Bu komut, .env dosyasındaki APP_KEY değerini ayarlar.

Artık Laravel projesi başarıyla kurulmuş ve çalışır durumda olmalıdır. Bu adımları takip ederek Laravel projenizi oluşturabilir ve geliştirmeye başlayabilirsiniz. Tebrik Ederim!

Laravel Bazı Temel Kavramlar

 1. Route’lar:
  Route’lar, gelen HTTP isteklerini belirli bir URL ile ilişkilendirir ve bu istekleri yönetmek için kullanılır. Laravel’de route’lar, routes/web.php ve routes/api.php gibi dosyalarda tanımlanır. Route’lar, bir URL’e yapılan istekleri, ilgili Controller yönlendirmesine bağlar ve belirli bir işlemi gerçekleştirir. Bu sayede kullanıcının istediği sayfaya veya işleme doğrudan erişimi sağlanır.

Örnek bir route tanımı:

Route::get('/ana-sayfa', 'HomeController@index');

Bu örnek, /ana-sayfa URL’sine yapılan GET isteğini, HomeController sınıfındaki index metoduyla ilişkilendirir.

 1. Controller’lar:
  Controller’lar, gelen istekleri işleyen sınıflardır. Route’lardan gelen istekleri, ilgili Controller’a yönlendirir ve Controller içerisindeki metotlar sayesinde işlemler gerçekleştirilir. Veritabanı işlemleri, veri işleme, view’lar ile etkileşim ve diğer iş mantığı Controller sınıflarında yer alır.

Örnek bir Controller sınıfı:

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  public function show($id)
  {
    $user = User::find($id);
    return view('users.profile', ['user' => $user]);
  }
}
 1. View’lar:
  View’lar, kullanıcı arayüzünün tasarlandığı şablon dosyalarıdır. Laravel, Blade adında güçlü bir template motoru kullanır. View’lar, Controller’lardan alınan verilerle doldurulur ve sonuç olarak kullanıcıya gösterilen HTML içeriği oluşturulur.

Örnek bir Blade view:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>{{ $user->name }} Profili</title>
</head>
<body>
  <h1>Hoş geldin, {{ $user->name }}!</h1>
  <p>Email: {{ $user->email }}</p>
</body>
</html>
 1. Migration’lar:
  Migration’lar, veritabanı şemalarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. Laravel’de Migration’lar, veritabanı tablolarını ve tablo yapılarını kod olarak tanımlamayı sağlar. Bu, ekip halinde çalışırken veya uygulamayı farklı ortamlara taşırken veritabanı yapısının güncellenmesini kolaylaştırır.

Migration örneği:

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->timestamp('created_at')->nullable();
      $table->timestamp('updated_at')->nullable();
    });
  }

  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}
 1. Eloquent ORM:
  Eloquent, Laravel’in ORM (Object-Relational Mapping) sistemi olarak adlandırılır ve veritabanı etkileşimini basit ve anlaşılabilir hale getirir. Eloquent, veritabanı tablolarını temsil eden Model sınıfları aracılığıyla veritabanı ile etkileşim kurar.

Örnek bir Eloquent Model sınıfı:

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  protected $fillable = ['name', 'email'];
}

Yukarıdaki örnek, users tablosuna karşılık gelen Eloquent Modelini temsil eder. $fillable özelliği, dışarıdan atama yapılmasına izin verilen alanları belirtir. Bu sayede, örneğin yeni bir kullanıcı oluştururken, $user = User::create(['name' => 'John', 'email' => 'john@example.com']); şeklinde kolayca kullanıcı eklemek mümkün olur.

Laravel, bu temel kavramlar sayesinde güçlü ve esnek bir yapı sunar, böylece web uygulamalarının geliştirilmesi daha kolay ve hızlı hale gelir.

Routing ve Controller’lar

Routing, gelen HTTP isteklerini belirli işlemleri gerçekleştirecek Controller sınıflarına yönlendirmeyi sağlar.

 1. Route Tanımlama ve Gruplama:
  Laravel’de route tanımlamak oldukça basittir. routes/web.php veya routes/api.php dosyalarında route tanımlarını yapabiliriz. web.php dosyası kullanıcıların doğrudan tarayıcıları üzerinden erişebileceği web sayfaları için kullanılırken, api.php dosyası JSON veri döndüren API rotaları için kullanılır.

Route tanımlarken HTTP metodunu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) belirtiriz ve ardından URL ve bu URL’e karşılık gelecek Controller metodu veya Closure’ı belirleriz. Örnek:

Route::get('/welcome', 'HomeController@index');

Yukarıdaki örnek, “/welcome” URL’sine gelen GET isteklerini “HomeController” sınıfındaki “index” metoduna yönlendirecektir.

Route gruplama, bir grup rotayı tek bir middleware veya özellikle ortak özelliklerle birleştirmemizi sağlar. Örnek:

Route::middleware('auth')->group(function () {
  Route::get('/dashboard', 'DashboardController@index');
  Route::get('/profile', 'ProfileController@show');
});

Yukarıdaki örnek, “/dashboard” ve “/profile” URL’lerine gelen istekleri önce ‘auth’ adında bir middleware’den geçirecek ve eğer kullanıcı kimlik doğrulaması yapmamışsa bu sayfalara erişim engellenecektir.

 1. Parametreler ve URL Yapılandırma:
  Route’lara parametreler ekleyerek, dinamik URL yapıları oluşturabiliriz. Örneğin, belirli bir kullanıcının profiline erişmek için kullanıcı kimliğini alabiliriz:
Route::get('/user/{id}', 'UserController@show');

Yukarıdaki örnek, “/user/1” gibi bir URL’ye gelen isteği “UserController” sınıfındaki “show” metoduna yönlendirecektir ve burada “id” parametresi 1 olacaktır.

 1. Middleware’lerin Kullanımı:
  Middleware’ler, route’lara veya gruplara uygulanabilen ara katmanlardır. İstekleri işlerken gerekli güvenlik, kimlik doğrulama, yetkilendirme vb. kontrolleri yapmak için kullanılırlar.

Örneğin, bir “auth” middleware’i, kullanıcıları kimlik doğrulamasını gerektiren sayfalara erişmeden önce kontrol edebilir:

Route::get('/dashboard', 'DashboardController@index')->middleware('auth');

Yukarıdaki örnek, “/dashboard” sayfasına gelen istekleri önce “auth” middleware’inden geçirecektir. Eğer kullanıcı kimlik doğrulaması yapmamışsa, giriş yapma sayfasına yönlendirilecektir.

Özel middleware’ler de oluşturabilir ve bu middleware’leri belirli rotalara veya gruplara ekleyebilirsiniz. Middleware oluşturmak ve kullanmak, uygulamanızı güvenli ve yönetilebilir kılmak için önemlidir.

Laravel’de Routing ve Controller’lar, web uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran güçlü araçlardır. Yukarıda verilen temel açıklamalar, Laravel uygulamalarında URL yapılandırma, parametre kullanımı ve middleware’lerin nasıl kullanılacağı konusunda size yol gösterecektir.

Veritabanı İşlemleri

 1. Migration’lar oluşturma ve uygulama:
  Migration’lar, veritabanında yapısal değişiklikler yapmak için kullanılan bir yoludur ve projenizdeki veritabanının yönetilebilir ve takip edilebilir olmasını sağlar. Migration’lar, veritabanındaki tabloları oluşturmak, değiştirmek veya silmek için kullanılan PHP sınıflarıdır.

Migration oluşturmak için Laravel’da terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

php artisan make:migration migration_adi

Bu, database/migrations klasörüne yeni bir migration dosyası ekleyecektir. Dosya adının sonunda tarih ve saat bilgisi ile bir sıra numarası eklenir.

Migration oluşturduktan sonra, veritabanınızı güncellemek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

php artisan migrate
 1. Eloquent ORM kullanarak sorgular yapma:
  Eloquent ORM, Laravel’in ORM (Nesne İlişkisel Eşlem) sistemi ve veritabanı ile etkileşim için kullanılır. Eloquent, veritabanı tablolarını modele bağlar ve bu modeller aracılığıyla veritabanı sorgularını yürütme olanağı sağlar.

Örneğin, bir User modelimiz olduğunu varsayalım:

class User extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  protected $table = 'users';
}

Eloquent ile veritabanı sorgularını şu şekilde yapabiliriz:

// Tüm kullanıcıları getir
$users = User::all();

// ID'si 1 olan kullanıcıyı getir
$user = User::find(1);

// Belirli bir şartı sağlayan kullanıcıları getir
$users = User::where('age', '>', 18)->get();

// Yeni bir kullanıcı oluştur
$newUser = new User;
$newUser->name = 'John Doe';
$newUser->email = 'john@example.com';
$newUser->save();

// ID'si 1 olan kullanıcının adını güncelle
$user = User::find(1);
$user->name = 'Jane Doe';
$user->save();

// ID'si 1 olan kullanıcıyı sil
$user = User::find(1);
$user->delete();
 1. Model ilişkileri kurma:
  Laravel, farklı modeller arasında ilişkiler kurmak için de kolay bir yol sunar. Bu ilişkiler, one-to-one, one-to-many ve many-to-many ilişkilerini destekler.
 • One-to-One İlişki:
  Bu ilişki türünde, bir modelin yalnızca bir başka modele bağlantısı vardır.
class User extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function profile() {
    return $this->hasOne('App\Profile');
  }
}
class Profile extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function user() {
    return $this->belongsTo('App\User');
  }
}
 • One-to-Many İlişki:
  Bu ilişki türünde, bir modelin birden çok alt modeli olabilir.
class User extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function posts() {
    return $this->hasMany('App\Post');
  }
}
class Post extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function user() {
    return $this->belongsTo('App\User');
  }
}
 • Many-to-Many İlişki:
  Bu ilişki türünde, bir model birden çok farklı modelle ilişki kurabilir.
class User extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function roles() {
    return $this->belongsToMany('App\Role');
  }
}
class Role extends Illuminate\Database\Eloquent\Model {
  public function users() {
    return $this->belongsToMany('App\User');
  }
}

Yukarıdaki örnekler, Laravel’in güçlü veritabanı işlemleri için sadece temel bir giriş niteliğindedir. Laravel’in resmi dökümantasyonunu incelemenizi öneririm, çünkü daha derin ve kapsamlı bilgileri orada bulabilirsiniz. Dökümantasyona buradan ulaşabilirsiniz: https://laravel.com/docs

Form İşlemleri ve Validasyon

Laravel, PHP tabanlı bir web uygulama çerçevesidir ve form oluşturma, veri yönetimi, veri doğrulama ve hata işleme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. İşte Laravel kullanarak form oluşturma, veri doğrulama ve hata işleme süreçlerini basitçe açıklamaları:

 1. Form Oluşturma:
  Laravel, Blade isimli güçlü bir şablon motoru kullanır ve form oluşturmayı oldukça kolaylaştırır. Form oluşturmak için Form sınıfını kullanırız. Blade şablonlarında form elemanları, örneğin, <form>, <input>, <textarea> gibi HTML elemanlarına benzer şekilde oluşturulur. İşte basit bir form oluşturmak için adımlar: Öncelikle, Blade şablonu içinde formu oluşturun:
  <form method="POST" action="{{ route('form-submit') }}">
    @csrf
    <!-- Form elemanları buraya gelecek -->
    <input type="text" name="name" placeholder="Adınız">
    <input type="email" name="email" placeholder="E-posta Adresiniz">
    <button type="submit">Gönder</button>
  </form>

Yukarıdaki örnekte, @csrf direktifi, güvenlik amacıyla Cross-Site Request Forgery saldırılarına karşı token oluşturur. Ayrıca, route('form-submit') yönlendirme fonksiyonu, form gönderildiğinde verilerin hangi rotaya gönderileceğini belirtir.

 1. Veri Doğrulama:
  Formlarla alınan verilerin doğruluğunu kontrol etmek, verilerin beklenen formatta olduğundan emin olmak için önemlidir. Laravel, bu süreci kolaylaştırmak için form doğrulama kuralları kullanır. Form doğrulama kurallarını, form verilerini işlemeden önce denetlemek ve gerekirse hataları bildirmek için kullanırız. İşte basit bir örnek:
  use Illuminate\Http\Request;
  use Illuminate\Support\Facades\Validator;

  public function submitForm(Request $request)
  {
    $validator = Validator::make($request->all(), [
      'name' => 'required|string|max:255',
      'email' => 'required|email',
    ]);

    if ($validator->fails()) {
      return redirect()->back()->withErrors($validator)->withInput();
    }

    // Doğrulama başarılı, verileri işleyebilirsiniz
    // ...
  }

Yukarıdaki örnek, gelen isteğin doğrulama kurallarına uyup uymadığını kontrol eder. Kurallara uymayan bir durumda, withErrors() yöntemi hataları otomatik olarak oturumda saklar ve geri dönüş yapar. withInput() yöntemi de kullanıcının doldurduğu verileri formda tutar, böylece kullanıcı tekrar doldurmak zorunda kalmaz.

 1. Hata İşleme:
  Form doğrulama kurallarına uymayan durumlar için hataları düzgün bir şekilde işlemek önemlidir. Yukarıdaki örnekte, withErrors() yöntemi zaten hataları otomatik olarak oturumda saklar ve geri dönüş yapar. Şimdi bu hataları Blade şablonunda nasıl göstereceğimize bakalım:
  <!-- Blade şablonunda hataları gösterme -->
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif

Yukarıdaki kod, hataları oluşturulan hata listesi olarak ekrana basar. Bu sayede kullanıcılar hangi alanların hatalı olduğunu görebilir ve düzeltme yapabilir.

Bu temel adımlarla Laravel’de form oluşturma, veri doğrulama ve hata işleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların güvenli ve hatasız bir şekilde veri göndermelerini sağlamış olursunuz.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Aşağıda Laravel ile kullanıcı kaydı, girişi, rol ve izin yönetimi adımlarını açıklıyorum:

 1. Kullanıcı Kaydı ve Girişi: Kullanıcı kaydı ve girişi için Laravel, php artisan make:auth komutu ile kolayca hazır yapıları oluşturabilirsiniz. Bu komut, kullanıcıların kaydolabileceği, giriş yapabileceği, şifrelerini sıfırlayabileceği ve çıkış yapabileceği temel işlevleri sağlar.

Kullanıcı kaydı için, /register yolunda bir form sunulur ve kullanıcılar buradan kendilerini sisteme kaydedebilirler. Kullanıcı girişi için de /login yolunda bir form bulunur ve kayıtlı kullanıcılar buradan sisteme giriş yapabilirler.

 1. Rol ve İzin Yönetimi: Laravel, kullanıcılara roller ve izinler atamak için yetenekli bir yetkilendirme sistemi sunar. Temel olarak, kullanıcılara belirli roller atanır ve bu rollerle ilişkilendirilen izinler belirlenir. Bu sayede, kullanıcılar sistemdeki farklı işlemleri gerçekleştirebilirler.
 • Rol Oluşturma: Laravel’de rolleri temsil eden bir model ve veritabanı tablosu oluşturmanız gerekecektir. Örneğin, Role modeli ve roles tablosu oluşturabilirsiniz. Bu tabloya rolleri ekleyerek, örneğin “Admin”, “Editor”, “Kullanıcı” gibi rolleri tanımlayabilirsiniz.
 • İzin Oluşturma: Benzer şekilde, izinleri temsil eden bir model ve veritabanı tablosu oluşturmanız gerekecektir. Örneğin, Permission modeli ve permissions tablosu oluşturabilirsiniz. Bu tabloya izinleri ekleyerek, örneğin “Yazı Ekleme”, “Yazı Düzenleme”, “Kullanıcıları Yönetme” gibi izinleri tanımlayabilirsiniz.
 • Rol ve İzin İlişkilendirmesi: Kullanıcılar bir veya birden fazla role atanabilir. Aynı şekilde, roller de birden fazla izinle ilişkilendirilebilir. Örneğin, “Admin” rolü, “Yazı Ekleme”, “Yazı Düzenleme” izinlerine sahip olabilir.
 1. Yetkilendirme: Kullanıcıların belirli işlemleri gerçekleştirebilmesi için, ilgili rollerle ilişkilendirilen izinleri kontrol etmek gerekir. Laravel’in yetkilendirme sistemi, bu işlemi oldukça basit hale getirir.

Kullanıcıların belirli bir sayfayı görüntüleyebilmesi için, kontrolörlerde veya rotalarda middleware kullanarak yetkilendirme filtreleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, auth middleware, giriş yapmış kullanıcıların sayfayı görüntüleyebileceği anlamına gelirken, can middleware, kullanıcının belirli bir izne sahip olup olmadığını kontrol eder.

Örneğin, kontrolörde bir işlevi yalnızca “Admin” rolüne sahip kullanıcıların erişebilmesini istiyorsanız:

phpCopy codepublic function adminOnlyAction()
{
  $this->middleware('can:admin'); // 'admin' iznine sahip kullanıcılar erişebilir
  // İşlemler burada devam eder...
}

Laravel, yetkilendirme işlemlerini kolayca yapabilmeniz için bu tür yardımcılar ve yapılar sunar. Bu şekilde, kullanıcıların rol ve izinleri doğrultusunda yetkilendirme işlemlerini başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Laravel Giris Rehberi 1

Blade Şablon Motoru

Blade, Laravel’in varsayılan şablon motorudur. Laravel, Blade şablon motorunu kullanarak dinamik içerikleri oluşturmayı ve sunmayı kolaylaştırır. Blade şablon motoru, PHP kodu içine kolayca gömülebilen basit ve okunabilir bir sözdizimine sahiptir. Ayrıca, şablon miras alma (template inheritance) ve bileşenler (components) gibi gelişmiş özellikler sunar, böylece tekrar kullanılabilir ve düzenlenebilir şablonları destekler.

Blade Sözdizimi ve Kullanımı:

 1. Değişkenler: Blade, değişkenleri süslü parantez içine alarak kullanır:
phpCopy codeMerhaba, {{ $name }}!

Yukarıdaki örnek, $name değişkeninin içeriğini ekrana yazdıracaktır.

 1. Koşullu İfadeler: Blade, koşullu ifadeleri @if, @else, @elseif, @endif gibi yapılarla destekler:
phpCopy code@if ($count > 0)
  Dizi öğeleri var.
@elseif ($count === 0)
  Dizi boş.
@else
  Dizi yok.
@endif
 1. Döngüler: Blade, döngüler için @foreach, @for, @while, @continue ve @break gibi yapılar sunar:
phpCopy code<ul>
  @foreach ($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
  @endforeach
</ul>
 1. Blade Yorumları: Blade, {{-- Bu bir Blade yorumudur --}} şeklinde yorumları destekler.

Şablon Miras Alma (Template Inheritance):

Şablon miras alma, Blade’in güçlü bir özelliğidir. Bu yöntem, tekrar kullanılabilir şablonları oluşturmak ve şablonlar arasında ortak yapıları paylaşmak için kullanılır. Bir şablonu diğerine miras aldığınızda, ana şablon içeriğine alt şablonlardan veri yerleştirebilirsiniz.

Ana Şablon (master.blade.php):

phpCopy code<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>@yield('title')</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    @yield('content')
  </div>
</body>
</html>

Alt Şablon (child.blade.php):

phpCopy code@extends('master')

@section('title', 'Anasayfa')

@section('content')
  <h1>Merhaba, Laravel dünyası!</h1>
@endsection

Bileşenler (Components):

Laravel 7 ve sonraki sürümlerinde, bileşenler (components) eklenmiştir. Bileşenler, tekrar kullanılabilir yapıları daha düzenli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Bileşen Oluşturma (button.blade.php):

phpCopy code<button {{ $attributes->merge(['class' => 'bg-blue-500 text-white font-bold py-2 px-4 rounded']) }}>
  {{ $slot }}
</button>

Bileşeni Kullanma:

phpCopy code<x-button>Click Me</x-button>

Yukarıdaki örnek, “Click Me” metnini içeren bir düğme oluşturur. Bileşenler, daha karmaşık yapılar oluşturmak ve uygulamanızdaki tekrar eden kodu azaltmak için oldukça kullanışlıdır.

Blade, Laravel’in güçlü ve esnek şablon motorudur. Projenizde kullanmaya başlamadan önce Blade dökümantasyonunu incelemenizi öneririm. Bu, Laravel’in resmi web sitesinde mevcuttur ve kapsamlı bir rehber içerir.

Güvenlik

Laravel gibi bir web uygulama çerçevesi için son derece önemlidir. Laravel, bir dizi güvenlik önlemi sunar ve uygulama geliştiricilerinin temel güvenlik sorunlarını önlemek için kolayca uygulayabileceği birçok mekanizma sağlar. İşte Laravel’de kullanabileceğiniz bazı önemli güvenlik önlemleri:

 1. SQL Enjeksiyonu: SQL enjeksiyonu, zararlı SQL kodunu kullanarak veritabanına erişmeyi amaçlayan bir saldırı türüdür. Laravel, Eloquent ORM (Object-Relational Mapping) kullanırken otomatik olarak hazırlanan sorguları kullanarak bu tür saldırılardan korur. Eğer doğrudan SQL sorguları kullanmanız gerekiyorsa, mutlaka PDO’da sağlanan parametre bağlama mekanizmalarını kullanmalısınız.
 2. Cross-Site Scripting (XSS): XSS saldırıları, kötü niyetli kullanıcıların tarayıcı üzerinden zararlı komutları çalıştırmak için kullanıcı girişlerini enjekte etmeye çalıştığı bir güvenlik açığıdır. Laravel, çapraz site komut dosyalarını önlemek için Blade şablonlarına otomatik olarak HTML kodları eklemeye yardımcı olan güvenliği açısından zengin bir şablon motoruna sahiptir. Blade şablonları, otomatik olarak kaçış (escaping) işlemi yapar, bu nedenle kullanıcı girişlerini temizler ve güvenli hale getirir.
 3. CSRF Koruması: Cross-Site Request Forgery (CSRF) saldırıları, oturum açmış kullanıcıların bilgisi dışında kötü niyetli isteklerin yapılmasını sağlayan saldırı türüdür. Laravel, CSRF saldırılarına karşı koruma sağlamak için uygulamalarınıza otomatik olarak CSRF token ekler. Laravel’in önceden tanımlanmış form yardımcıları (örn. @csrf direktifi Blade şablonlarında) ile bu tokenı form gönderilerine eklemeniz gerekir. Ayrıca VerifyCsrfToken middleware’ını kullanarak istekleri doğrulamalısınız.
 4. Veri Doğrulama: Laravel, gelen kullanıcı girişlerini doğrulamak ve filtrelemek için çeşitli validasyon kuralları sağlar. Bu kuralları kullanarak verilerinizi işlemeden önce girişleri doğrulamalısınız. Böylece zararlı verilerin uygulamanıza girmesini engelleyebilirsiniz.
 5. Güvenli Yönlendirme: Laravel, kullanıcıları başka sayfalara yönlendirirken otomatik olarak URL’leri şifreleyerek güvenli yönlendirmeler sağlar. Bu, kullanıcıların kötü niyetli sitelere yönlendirme girişimlerinden korunmalarına yardımcı olur.
 6. Veritabanı Güvenliği: Laravel, veritabanı bağlantılarında şifreleme ve diğer güvenlik önlemlerini destekler. Özellikle veritabanı parolalarınızı ve kimlik bilgilerinizi açıkça saklamaktan kaçınmak için .env dosyasını kullanarak konfigürasyonlarınızı saklamanız önemlidir.
 7. Saldırı Günlüğü ve İzleme: Uygulamanızdaki potansiyel güvenlik açıklarını izlemek ve anlamak için loglama ve izleme mekanizmalarını kullanmalısınız. Laravel, günlüğe kaydetme ve hata izleme için kolay kullanım sunar.

Bu listedeki önlemler, temel olarak Laravel’in sunduğu bazı güvenlik önlemlerini içermektedir. Bununla birlikte, güvenlik, uygulamanızın gereksinimlerine göre sürekli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, güncel güvenlik eğilimlerini ve en iyi uygulamaları takip etmek önemlidir.

Laravel-Giris-Rehberi-1

Performans İyileştirmeleri

Performans iyileştirmeleri, web uygulamalarının hızını ve verimliliğini artırmak için oldukça önemlidir. Laravel gibi bir web framework’ü kullanırken, önbellekleme yönetimi ve veritabanı optimizasyonu gibi adımlar, uygulamanın performansını büyük ölçüde artırabilir. İşte bu adımları açıklamaya çalışayım:

 1. Önbellekleme Yönetimi: Önbellekleme, tekrar eden verilere hızlı erişim sağlamak amacıyla verileri geçici bir depolama alanında tutma işlemidir. Laravel, önbellekleme için farklı sürücüler ve yöntemler sunar. Önemli performans kazanımları elde etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
 • Sorgu Sonuçlarını Önbelleğe Almak: Sıkça kullanılan veritabanı sorgularının sonuçlarını önbelleğe alarak aynı sorgunun tekrar tekrar çalışmasını engelleyebilirsiniz. Laravel’in sunduğu Query Builder ve Eloquent ORM gibi yapılarla önbelleğe almayı kolayca uygulayabilirsiniz.
 • Sayfa Önbelleğe Alma: Tamamen statik veya nadiren değişen sayfaları önbelleğe alarak, her istekte yeniden oluşturmak yerine önbellekten hızlı bir şekilde sunabilirsiniz. Laravel, bu konuda “route caching” özelliğini sunar.
 • Fragment Önbelleğe Alma: Dinamik içeriğe sahip sayfaları bileşenlere ayırarak ve sadece değişen bileşenleri önbelleğe alarak performansı artırabilirsiniz.
 1. Veritabanı Optimizasyonu: Veritabanı, web uygulamalarında performansı en çok etkileyen bileşenlerden biridir. Laravel’de veritabanı optimizasyonunu sağlamak için şu adımları takip edebilirsiniz:
 • Veritabanı İndeksleme: Sık kullanılan sütunlar için indeksleme oluşturmak, sorguların hızını artırır. İndeksleme, veritabanındaki arama ve sıralama işlemlerini optimize eder.
 • Eager Loading: İlişkili verileri alırken “eager loading” kullanmak, N+1 sorgu sorununu önlemeye yardımcı olur. Bu sayede daha az sorgu çalıştırarak performansı artırabilirsiniz.
 • Raw Sorgular: Laravel’in ORM yapısı güçlü olsa da, bazen karmaşık sorgular için “raw sorgular” kullanmak daha verimli olabilir.
 • Sorgu Optimize Etme: Sorgularınızı optimize ederek daha az veri alabilir ve işleyebilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan sütunları seçerek veri trafiğini azaltabilirsiniz.
 • Önbelleğe Alınmış Verilerle Çalışma: Uygun durumlarda, önbelleğe alınmış verilerle çalışmak, veritabanı yükünü azaltabilir ve uygulama performansını artırabilir.

Bu adımlar, Laravel uygulamanızın performansını artırmak için başlangıç olarak size yardımcı olabilir. Performans iyileştirmesi, uygulamanızın özel ihtiyaçlarına ve yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu yüzden sürekli olarak uygulamanızın performansını izlemek ve test etmek önemlidir.

Laravel Ekosistemi

Evet, tabii! Laravel, geniş bir ekosisteme sahip popüler bir PHP web uygulama çerçevesidir. Laravel ekosistemi, Laravel’in temel özelliklerini geliştiren ve uygulama geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getiren çeşitli paketler, eklentiler ve hizmetler içerir. İşte bazı önemli bileşenler:

 1. Laravel Paketleri ve Eklentileri:
  Laravel, geniş bir topluluk tarafından desteklenen bir çerçeve olduğundan, çeşitli üçüncü taraf paketler ve eklentiler mevcuttur. Bunlar, belirli işlevleri uygulamalara eklemeyi kolaylaştırır ve tekrar kullanılabilir bileşenler sağlar. Laravel’in resmi paket yöneticisi olan Composer ile kolayca yüklenip yönetilebilirler. Örnek olarak, Laravel Horizon (görev sırası yönetimi), Laravel Telescope (hata izleme ve profillemeyi sağlar), Laravel Socialite (sosyal medya kimlik doğrulama), Laravel Debugbar (hata ayıklama aracı) gibi popüler paketler bulunmaktadır.
 2. Laravel Forge:
  Laravel Forge, sunucularınızı ve web uygulamalarınızı kolayca yönetmek için kullanılan bir hizmettir. Forge, web tabanlı bir kontrol paneli aracılığıyla sunucu oluşturma, konfigürasyon yönetimi, veritabanı yönetimi, uygulama dağıtımı ve güvenlik güncellemeleri gibi işlemleri otomatikleştirir. Forge, Amazon Web Services (AWS), DigitalOcean, Linode ve diğer popüler bulut sağlayıcılarıyla entegre olabilir ve bu platformlarda sunucu oluşturup yönetmeyi kolaylaştırır.
 3. Laravel Envoyer:
  Laravel Envoyer, Laravel uygulamalarınızın sorunsuz ve kesintisiz dağıtımını sağlamak için tasarlanmış bir hizmettir. Yeni bir kod sürümünü canlıya almak veya güncellemeleri dağıtmak için kullanılabilir. Envoyer, kodu GitHub, GitLab veya Bitbucket gibi kod depolarından alabilir ve sunucularınıza otomatik olarak dağıtarak hızlı ve güvenilir bir şekilde güncellemenizi sağlar. Aynı zamanda yapılandırma değişikliklerini de destekler ve geri alma işlemleri için kolay bir yol sunar.
 4. Laravel Vapor:
  Laravel Vapor, Laravel uygulamalarınızı serverless (sunucu kullanmadan) bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanır. Amazon Web Services (AWS) üzerinde çalışır ve uygulamanızın ölçeklenebilirliğini artırmak için gereken alt yapıyı otomatik olarak yönetir. Vapor, AWS Lambda ve diğer AWS hizmetleriyle entegre olup, uygulamanızın yüksek trafik yükleriyle başa çıkmasına yardımcı olurken, sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapmanızı sağlar.

Laravel ekosistemi, Laravel çerçevesini güçlendiren ve uygulama geliştirme süreçlerini optimize eden bu tür hizmetler ve eklentilerle zenginleşmiştir. Bu araçlar sayesinde Laravel geliştiricileri, projelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilir, uygulamalarını daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirebilirler.

Bu rehberimiz buraya kadar sonraki rehberimizde görüşmek üzere

0 People voted this article. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
svg

Ne Düşünüyorsun?

Yorumları Göster / Yorum Bırak

Yorum Bırakın

Yükleniyor
svg
Hızlı Erişim
 • 01

  Laravele Giriş Rehberi